Bể Bơi

Sao Mai

Nguồn nước sử dụng cho bể bơi của khách sạn được thanh lọc và khử trùng bằng công nghệ cao, hiện đại đảm bảo độ an toàn cho người sử dụng.

https://saomaihotel.vn/wp-content/uploads/2016/09/be-boi-sao-mai-hotel-1.jpg
https://saomaihotel.vn/wp-content/uploads/2016/09/be-boi-3.jpg
https://saomaihotel.vn/wp-content/uploads/2016/09/be-boi-4.jpg
https://saomaihotel.vn/wp-content/uploads/2016/09/be-boi-5.jpg
https://saomaihotel.vn/wp-content/uploads/2016/09/be-boi-2.jpg
Facebook Chat