KHUYEN-MAI-MUA-CUOI-1200x675.jpg

24/09/2016

Hiện nay đang mùa cưới năm 2016, cùng với các dịch vụ của Khách sạn, năm nay Khách sạn cũng chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất. Đặc biệt để tạo điều kiện cho những gia đình không có điều kiện tổ chức tại nhà.

Facebook Chat